Action!

Action!

Records desktop and gameplay or takes screenshots
Người dùng đánh giá
4.4  (75 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Create recordings of your desktop activities or capture the gameplay of gaming applications with the suite supporting both HD and SD video quality. Audio capture with the sound card is enabled by default. A hotkey is assigned for taking snapshots of the screen.
"Hành động thể hiện một cấp cao nhạc / ảnhname công cụ cho phép ông ghi lại những hoạt động trên màn hình, hoặc trong một trò chơi, bắt screenshots và thu âm bản báo cáo, trong khi quay phim một trò biểu diễn hay một phần mềm & hướng dẫn. Điều gì làm phần mềm này khác nhau từ khác tương tự ứng dụng là một sự thật rằng nó cho high-chất lượng kết quả ngắn thời gian và làm cho anh có cơ hội để chia sẻ recordings nổi tiếng trên trang mạng.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac

We are in CryptoPicture!